SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

29 sz. ülés

A Városi Önkormányzat 29 sz. közgyűlése 2017. február 16. (csütörtök), 9:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

 

Program:

1. Megnyitó, eljárási ügyek a program jóváhagyása

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása

- a jegyzőkönyvíró kijelölése

- javaslati bizottság megválasztása

2. Lakosok hozzászólásai

3. Képviselői interpellációk

4. A polgármester és a városi hivatal tevékenységéről szóló jelentés a  2016-os év utolsó negyedévéről

5. A városi rendőrség jelentése a 2016-os év feladatainak teljesítéséről a közrend, szabálysértések és bűnözés terén

6. Javaslat a  nem dohányzók védelmét szabályozó 41-es számú általános érvényű rendelet törlése

7. Javaslat a  halottasház és temető működési rendjét szabályozó 96-os sz. általános érvényű rendelet törlésére és az ezt helyettesítő új rendelet jóváhagyására

8. Javaslat a Szlovák Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium lakásfejlesztési alapjából építetett városi tulajdonú lakások kezelését szabályozó 64-es sz. általános érvényű rendelet valamint a Szlovák Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium támogatásából építetett Új utcai városi tulajdonú lakások kezelését szabályozó 65-ös sz. általános érvényű rendeletek törlésére

9. Javaslat  a város területén működő iskolai intézmények működésére, munkabérére kapott - a tanuló számához kötött - támogatás összegének meghatározásáról szóló általános érvényű rendelet jóváhagyására

10. Az 5/2016 sz. ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

11. A főellenőr HK/10/2016 sz. jelentése az ellenőrzés eredményéről

12. A főellenőr HK/9/2016 sz. jelentése az ellenőrzés eredményéről

13. Javaslat a főellenőr 1/2017 sz. ellenőrzési tevékenységére

14. Javaslat a főellenőr 2017 I. félévére tervezett ellenőrzési tevékenységére

15. Javaslat a 2017-es évre szóló anyagi juttatások odaítélésére

16. Javaslat a költségvetés módosítására 1/2017-es számú intézkedés alapján

17. Javaslat a város területrendezési tervének módosítására - 05 változások és módosítások

18. Javaslat a város területrendezési tervének 6-os számú változtatására és módosítására

19. Javaslat az egyedi elbírálás alapján határozott bérbe adás jóváhagyására - BuBu nonprofit szervezet részére

20. Javaslat az egyedi elbírálás alapján csökkentett bérleti díj jóváhagyására - Eperjesi Csaba

21. Javaslat az egyedi elbírálás alapján eladásra kínált telkek jóváhagyására - egyéni építkezés a hely alatti területen

22. Javaslat a 362/2016 sz. határozat törlésére - egyéni építkezés a hely alatti területen - közvetlen eladás

23. Javaslat jövőbeni tárgyi teher létrehozására a város tulajdonában lévő telkekre. A tárgyi teher a Bodollói utcai csatornahálózat bővítésére vonatkozik a Kelet-Szlovákiai Vízszolgáltató Vállalat javára

24. Javaslat az OTP-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

25. Telek eladására benyújtott kérelem megvitatása a Milk Agro részére

26. Telek eladására benyújtott kérelem megvitatása a K3 részére

27. Telek eladására benyújtott kérelem megvitatása a KISS stavebné práce részére

28. Az iskolai tornatermek bérbeadási díjának csökkentésére tett kérelem megvitatása

29. Javaslat a községi iskolai tanács és a zeneiskola mellett működő iskolatanács tagjainak megválasztására

30. Javaslat integrált egészségügyi gondoskodás központjainak kialakítására a kassai megyei önkormányzat területén (az IROP 2014-2020 alapján)

31. A MTAG - magyar alapiskola - gondnoksága alá helyezendő vagyon átruházásának javaslata

32. A Szepsi Művelődési Központ gondnoksága alá helyezendő vagyon átruházásának javaslata

33. Vita

34. Befejezés

 

Meghívó
Határozat

 

MEGHÍVÓ