SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

25 sz. rendes ülés

A Szepsi Városi Képviselő-testület 25 sz. rendes ülése, 2016. december 13. (kedd), 9:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

 

Program:

 

1. Megnyitó, eljárási ügyek a program jóváhagyása

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére
- javaslati bizottság megválasztása

2. Lakosok hozzászólásai

3. Képviselői interpellációk

4. A főellenőr HK/5/2016 sz. jelentése

5. Városi tulajdonban lévő lakások bérbeadását szabályozó általános érvényű rendelet javaslata

6. A város területén nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó általános érvényű rendelet 1. módosításának javaslata

7. Lakások eladásának szándéka személyi tulajdonba

8. A hegy alatti építkezési telkek eladásának javaslata

9. Bodollóban lévő telekeladás javaslata egyedi elbírálás szerint

10. A Zachraňujeme životy n.o. szervezet bérletének jóváhagyása egyedi elbírálás szerint

11. Az OTP Bank nem lakás célú helyiség bérbeadásának megvitatása

12. A BuBu materské centrum nem lakás célú helyiség bérbeadásának megvitatása egyedi elbírálás szerint

13. Eperješi Csaba bérleti díj csökkentésének szándékára beadott javaslat megvitatása

14. A Kassai Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról szóló szerződés lezárásának javaslata

15. Az Északi utcai Alapiskola gondnoksága alá helyezendő vagyon átruházásának javaslata

16. A város 2015. évi konszolidált éves jelentése -  jóváhagyásra tett javaslat

17. A város költségvetésének teljesítése 2016. április 30-ához

18. A város 10. számú költségvetési módosításának javaslata és a főellenőr álláspontja

19. A város 2017-es valamint 2018-2019 évekre szóló költségvetésének javaslata és a főellenőr álláspontja

20. Javaslatok városi díjak odaítélésére

21. A képviselő-testület üléseinek javaslata 2017-es évre

22. Egyéb
- a kassai görög-katolikus egyházzal való együttműködés

23. Vita

24. Befejezés

 

Meghívó

Határozat

 

 

MEGHÍVÓ