SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

24 sz. rendes ülés

A Szepsi Városi Képviselő-testület 24 sz. rendes ülése, 2016. november 9. (szerda), 9:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

 

Program:

 

1. Megnyitó, eljárási ügyek a program jóváhagyása

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása

- javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére

- javaslati bizottság megválasztása

2. A 300/2016 sz. felfüggesztett határozat megvitatása - Az anyagi eszközök gazdaságosságát szabályozó elvek módosítási javaslata.

3. A 301/2016 sz. felfüggesztett határozat megvitatása - a Nadácia pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány és a város közötti jogi helyzet rendezése.

4. Lakosok hozzászólásai

5. A polgármester és a városi hivatal tevékenységéről szóló jelentés az eltelt dőszakról.

6. A városi rendőrség parancsnokának beszámolója

7. A főellenőr  tevékenységéről szóló jelentése

8. A főellenőr HK/6/2016, HK/7/2016 és HK/8/2016 sz. jelentése

9. A város kulturális életének és idegenforgalmának fejlesztési koncepciója

10. A sport  és testkultúra fejlesztésének koncepciója városunkban 2023-ig

11. A helyi adók és illetékek fizetését szabályozó általános érvényű rendelet 1. módosításának javaslata

12. A város tulajdonában lévő lakások odaítélését szabályozó általános érvényű rendelet javaslata

13. Az óvodákban és iskolákban fizetett részleges költségtérítés magasságát szabályozó  általános érvényű rendelet javaslata

14. A város területén nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó általános érvényű rendelet 1. módosításának javaslata

15. A Csehszlovák Hadsereg utcai és Kurta utcai közvilágítás felújításának finanszírozása a tartalékalapból - javaslat

16. A Csehszlovák Hadsereg utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium ételkiadó és étkező létrehozásának valamint a Kurta utcai Óvoda konyha felújításának finanszírozása a tartalék alapból - javaslat

17. A város költségvetésének teljesítése 2016 I. félévéhez és a főellenőr álláspontja

18. A város 8. számú költségvetési módosításának javaslata

19. Az alapító képviselőinek delegálása a Kurta utcai Óvoda Iskolatanács tagjaivá

20. Lakások eladásának szándéka személyi tulajdonba

21. A város behajthatatlan követeléseinek leírása - javaslat

22. Beszerzett hosszú lejáratú vagyon leírása, mint meghiúsult beruházás - javaslat

23. Új szervezet létrehozásának javaslata Penzión Bodva s.r.o. elnevezéssel, a szervezet ügyintézőinek kinevezésére tett javaslat

24. A Matica Slovenská Helyi Szervezet nem lakás célú helyiség bérbeadására tett javaslat egyedi elbírálás szerint

25. Tárgyi teher létrehozása - szlovák vasutak (ŽSR)

26. Tárgyi teher létrehozása - szlovák áramszolgáltató vállalat (VSD)

27. A hegy alatti építkezési telkek eladásának javaslata

28. A hegy alatti építkezési telkek eladásának javaslata egyedi elbírálás szerint

29. A város 2015. évi konszolidált éves jelentése -  jóváhagyásra tett javaslat

30. Bodollóban lévő telekeladás szándékának javaslata egyedi elbírálás szerint

31. Telek eladásának szándéka Békevédők utcáján egyedi elbírálás szerint - javaslat

32. A 3190 sz. tujaldonlapon vezetett 438. számú épület lebontása (Jekhetane) - javaslat

33. Egyéb

- a fejlesztésért fizetett illetéket szabályozó általános érvényű rendelet jóváhagyásával lehetőség nyílna a város területén beruházók negatív hatásainak szabályozására

- a városi díjak odaítélésére tett javaslatok

- a Debrődi utcai lakosok kérése építtessen a város egy falat az utcájukban

- a képviselő-testület tagjának visszavonására tett petíció ismertetése

34. Vita

35. Befejezés

 

Meghívo

Határozat

Határozat - folytatás

 

MEGHÍVÓ