SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

18 sz. rendes ülés

11.04.2016 14:41

A Szepsi Városi Képviselő-testület 18 sz. rendes ülése, 2016. április 7. (csütörtök) 9:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

 

Program:

 

1. Megnyitó, eljárási ügyek a program jóváhagyása

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére
- javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. A polgármester és a városi hivatal tevékenységéről szóló jelentés – 2016/I. negyedévének összefoglalója.

4. Javaslat a város 2015 évi zárszámadásának jóváhagyására.

5. Szepsi Városi Művelődési Központ 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

6. Szent Anna Nyugdíjas Otthon 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

7. Északi utcai Alapiskola 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

8. Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

9. Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

10. Művészeti Alapiskola 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

11. Tücsök Szabadidőközpont 2015 év gazdálkodásáról szóló jelentése.

12. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés, a közrend, áthágások és bűnözés területén 2015-ben.

13. A város kulturális életének értékelése 2015-ért, javaslat 2016-os év tevékenységére.

14. Jelentés a főellenőr ellenőrzési tevékenységéről.

15. Javaslat a város 2016 évi költségvetésének 3. változtatására.

16. Javaslat a 2016- os év anyagi juttatásainak  jóváhagyására.

17. Útjavítások tervezete 2016-2017 évekre, tájékoztató a 2015-2016-os évek javításairól.

18. Temető és Halottas Ház Rendszabályzata – általános érvényű rendelet javaslata.

19. Lakosság részéről igényelt vissza nem térítendő anyagi juttatásokat szabályozó ÁÉR javaslata (anyagi rászorultság, váratlan szorult helyzet és más eseteknél)

20. Szociális Szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR javaslata.

21. Nyugdíjasok Étkeztetését szabályozó ÁÉR javaslata

22. MARERY s.r.o. – bérleti díjának jóváhagyása bérleti szerződéséhez.

23. Javaslat telekcserére – egyéni elbírálás mellett – Milický Vojakovič Edina

24. Határozat módosítási javaslat telek eladási szándékánál   – Petrík

25. ELENA műszaki támogatási program.

26. Az alapító képviseletére kijelölt iskolatanácstagok javaslata.

27. A város 17/2016 szándéka  -  Centrum Nádeje (Remény Központ) létrehozására

28. Szociális szolgáltatások közösségi  tervezete 2016-2021- évekre.

29. A képviselő-testület tárgyalási rendje.

30. A Bodollói utcán álló ingatlan megvétele a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium kihelyezett munkahelyének kialakítására.

31. Javaslat hitel felvételére ingatlan vásárlásának céljából.

32. Javaslat már meglévő határidős hitel esedékességének meghosszabbítására –egészségügyi központ/poliklinika megvétele.

33. Javaslat nyilvános versenytárgyalás győztesének kihirdetésére ill.városi tulajdonú telek eladására.

34. Telek eladása a Nadácia pre budúcnosť – A Jövőért Alapítvány részére.

35. Vita.

36. Határozati javaslat.

37. Befejezés.

 

Meghívó

Határozat

 

 

MEGHÍVÓ