SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

16 sz. rendes ülés

08.02.2016 12:28

A Szepsi Városi Képviselő-testület 16 sz. rendes ülése, 2016. február 4. (csütörtök), 9:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

 

Program

 

1. Megnyitó, eljárási ügyek a program jóváhagyása

- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére
- javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. Polgárok kérései

4. A 2016-2023 évekre szóló Városfejlesztési Programjának jóváhagyása

5. A városi területrendezési terv 5.sz. változtatásainak, tartozékainak beszerzése

6. A város 1/2016 sz. eladási szándéka nyilvános versenytárgyalással (a város tulajdonában lévő Szepsi kataszterében elterülő, az 1533 tulajdonlapon vezetett, ,,C” regiszterű 3383 m2 terjedelmű szántóföld)

7. A város 2/2016 sz. vételi szándéka (Bodolló kataszterében álló ingatlan a Magyar Tannyelvű Alapiskola, Gimnázium és Óvoda kihelyezett munkahelyének kialakítására)

8. A város 3/2016 sz. felújítási szándéka (városi tulajdonú Bartalos utcai lakótömbök)

9. A város 14/2016 sz. felújítási szándéka (a városi hivatal Bartalos utcai épülete)

10. A város 4/2016 sz. lakásépítési szándéka (Bodolló kataszterében alacsony színvonalú lakások)

11. A város 5/2016 sz. kereskedelmi társaság alapításának szándéka (PenzionBodva s.r.o. létrehozása a város és a BodvaTel s.r.o. alapítók vagyoni betétjével)

12. A város 6/2016 sz. lakásgondnokság átruházási szándéka (a város tulajdonában lévő lakások gondnokságának átruházása a BodvaTel s.r.o. részére)

13. A város 7/2016 sz. térfelügyelő rendszerének digitalizálási szándéka

14. A város 8/2016 sz. felújítási szándéka (a K5 átalakítása multifunkciós kulturális-sport központtá)

15. A város 9/2016 sz. felújítási szándéka (a Csehszlovák Hadsereg utcai Magyar Tannyelvű Óvoda felújítása)

16. A város 10/2016 sz. vételi szándéka (autóbusz vásárlása a szepsi lakosok részére)

17. A város 11/2016 sz. tervdokumentáció kidolgozási szándéka (a város ekológiai stabilitásának helyi területi rendszerére)

18. A város 12/2016 sz. földalatti konténerek elhelyezési szándéka ( kísérleti projekt)

19. A város 13/2016 sz. bővítési és hőszigetelési szándéka (az Északi utcai Óvoda épülete)

20. Elővételi szerződés javaslatának jóváhagyása (trafóállomás kiépítésére tervezett földterület eladása)

21. Javaslat a  BodvaTel s.r.o. kereskedelmi társaság városi tagjainak módosítására.

22. Javaslat a Zachraňujeme životy n.o. nonprofit szervezet városi tagjainak módosítására

23. A főellenőr 2016/ I. félévre szóló ellenőrzési tervének javaslata

24. A főellenőr 2015 év tevékenységéről szóló beszámolója

25. A képviselő-testület 2016-os ülésrendjének javaslata

26. Javaslat az egyházi bizottság tagjainak változtatására

27. Javaslat a szociális bizottság tagjainak bővítésére és az új tag kinevezésére

28. Javaslat a közrendi, környezetvédelmi és panaszokkal foglalkozó bizottság tagjainak változtatására valamint a Tücsök Szabadidőközpont Iskolatanács tagjának bővítésére

29. Javaslat a város költségvetésének módosítására 1/2016 sz. költségvetési intézkedéssel

30. A város hozzájárulásos és költségvetéses szervezeteinek 2016 évre szóló költségvetése

31. A város 2016 évi programszerű költségvetése:  javasolt célok és mutatók jóváhagyása

32. A polgármesterek bérezéséről és jogi helyzetéről szóló 1994 évi 253 sz. törvény 4§ 4 bekezdése alapján – javaslat a polgármester bérének rendezésére

33. Javaslat Bodolló városrész címerére és lobogójára

34. Javaslat Helena Buzogáňová késedelmi kamatainak eltörlésére

35. Vita

36. Határozati javaslat

37. Befejezés

 

Meghívó

Határozat

 

 

MEGHÍVÓ