SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

11 sz. rendes ülés

19.10.2015 9:34

A Szepsi Városi Képviselő-testület 11 sz. rendes ülése, 2015. október 16. (péntek), 14:00 ó,Északi utcai Alapiskola, Északi utca 21, Szepsi.

 

Program:

 

1. Megnyitó, eljárási ügyek

    - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása

    - javaslat a jegyzőkönyvíró kijelölésére

    - a program jóváhagyása

    - a javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. Polgárok kérései.

4. Javaslat a város fejlesztési programjára

5. Javaslat a költségvetés 4 számú módosítására.

6. Javaslat a "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Severná" c. projekt szándékára.

7. Javaslat anyagi juttatások jóváhagyására az anyagi juttatások odaítéléséről szóló 60. számú ÁÉR alapján.

8. Javaslat pénzügyi eszközök átutalására az egyházak részére.

9. Javaslat anyagi juttatás jóváhagyására Adam Klajber részére.

10. Javaslat anyagi juttatás jóváhagyására Lucia Dubócziová részére.

11. Javaslat a BodvaTel  Kft. 2015 évre szóló tervének 1. számú módosítására.

12. A városi strand bérbeadásának szándéka.

13. A Menert cég bejelentésének megvitatása, amely a TEHO a.s. (Hőgazdálkodás Rt.) részvényeinek átruházását kínálja, elővételi szerződés alapján.

14. Javaslat a város  adósságának rendezésére a Kelet-szlovákiai Vízszolgáltató Társaság Rt. iránt.

15. Javaslat a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Alapiskolával kötött bérleti szerződés 1. számú módosítására.

16. A város által fenntartott alapiskolák kötelező iskolalátogatásról és a beiratkozásról szóló 78. sz. ÁÉR  1. számú módosításának javaslata.

17. Javaslat helyi referendumok szervezését szabályozó általános érvényű rendeletre.

18. A város területén lévő óvodák és iskolai intézmények működésére, munkabérére kapott-a tanulók számához kötött – támogatás összegének meghatározásáról szóló 83. ÁÉR módosításának javaslata.

19. Javaslat a Szepsi Képviselő-testület Tárgyalási Rendjére

20. Javaslat a városi rendőrség létrehozását szabályozó általános érvényű rendeletre.

21. Javaslat a városi rendőrség működési és szervezeti szabályzatára.

22. Javaslat az iskolaügyi bizottság egy taggal való bővítésére.

23. Javaslat a Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon igazgatójának kinevezésére.

24. A testület  2015. március 26-án jóváhagyott 14/2015 számú határozata ellen kiadott ügyészi tiltakozás megvitatása.

25. Javaslat az Északi utcai Óvoda Iskolatanács képviselőinek kinevezésére.

26. A Bartalos utcai polgárok petíciójának megvitatása.

27. A képviselői mandátumok feladására beadott polgári petíció valamint program pont bővítésére benyújtott kérelem (Képviselői tevékenységről szóló beszámoló  a polgárok felé) megvitatása.

28. Vita (a személyes adatok védelmét felügyelő hivatal beszámolója az elvégzett ellenőrzésről)

29. Határozati javaslat

30. Befejezés

 

Meghívó

Határozat

 

 

 

 

MEGHÍVÓ