SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo

Ing. Roland Cingeľ - predseda

- Ladislav Zupko
- Ing. Ján Csala
- Jaroslav Pupala
- MUDr. Erika Csachová
- Ing. Eva Chválová
- Ottó Bodnár


1. zasadnutie - pozvánka
1. zasadnutie - zápisnica (23.01.2019)

2. zasadnutie - pozvánka
2. zasadnutie - zápisnica (30.05.2019)

3. zasadnutie - pozvánka
3. zasadnutie - zápisnica (19.06.2019)

4. zasadnutie - pozvánka
4. zasadnutie - zápisnica (12.09.2019)

5. zasadnutie - pozvánka
5. zasadnutie - zápisnica (16.10.2019)

6. zasadnutie - pozvánka
6. zasadnutie - zápisnica (18.11.2019)

7. zasadnutie - pozvánka
7. zasadnutie - zápisnica (28.01.2020)
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov (2020) podľa VZN č. 101

MEGHÍVÓ