SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA STRANKY

Mesto Moldava nad Bodvou dňa 26. 01. 2017 zaslalo Košickému samosprávnemu kraju odboru sociálnych vecí a zdravotníctva požadované údaje ohľadom mapovania záujmu o realizáciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Moldava nad Bodvou, ktoré tvoria podklad na výber uchádzačov o CIZS.

MEGHÍVÓ