SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA STRANKY

Predmetom rekonštrukcie je zmena dispozície hygienického zariadenia, výmena sanitárneho zariadenia a s tým spojené búracie a murárske práce. Navrhovaná je taktiež výmena nevyhovujúcich drevených okien za plastové s izolačným trojsklom. Momentálne hygienické zariadenie nevyhovuje zákonným požiadavkám pre potreby detí v predškolskom veku. Zariadenia, ich súčasti a s nimi súvisiace inštalačné potrubia sú zastaralé. Z hľadiska počtu hyg. zariadení je potrebné navýšenie počtu detských toaliet a umývadiel. Samotné stavebné úpravy spočívajú vo vybúraní priečkových murovaných stien v terajšom hygienickom zariadení, vyhotovenie nových priečkových stien, výmene keramickej dlažby a ker. obkladu. Osadené budú aj nové inštalačné potrubia a vodovodné batérie. Zmenou dispozície dosiahneme aj vytvorenie wc s umývadlom pre pedagogických zamestnancov. Novovytvorené hygienické zariadenie bude spĺňať všetky požiadavky potrebné pre bezpečnosť, hygienu a zabezpečenie normálneho chodu zariadenia pre deti v predškolskom veku.

Zhotoviteľ:
Mesto Moldava nad Bodvou

Dátum začatia projektu: 06/2017
Predpokladaný dátum ukončenia projektu: 07/2017
 
Celkové náklady:

MEGHÍVÓ