SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Realizácia stojiska podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou na Námestí Ľ. Štúra – I. etapa

Realizácia stavebných prác na Nám. Ľ. Štúra v Moldave nad Bodvou, súp. č. 12 - 14, parcela č. 1020/2 v rámci projektu: „Stojisko podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou – Nám. Ľ. Štúra – I.etapa“ sa začala dňa 06. 11. 2018 na základe Zmluvy o dielo s názvom „Stojisko podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou I. – Nám. Ľ. Štúra“ č.VO: Z/MsÚ/2018/81.
Stavebné práce boli realizované nasledovne:
Na dne výkopovej jamy sa po zhutnení základovej škáry zhotovil zhutnený štrkový násyp hrúbky 100 mm a následne základová doska z betónu C20/25 konštrukčne vystužené pri oboch povrchoch sieťovinou KY Ø6/150 x Ø6/150 mm. Hrúbka základovej dosky činí 150 mm.
Na základovú dosku sa do vymedzených pozícií osadili prefabrikované ŽB vane podzemných kontajnerov (6 ks). Priestor medzi vaňami sa zalial betónom C12/16. 
Do prefabrikovaných vaní boli osadené samotné podzemné kontajnery - systém TOP. Kontajner je tvorený kvadratickou samonosnou konštrukciou z pozinkovaného plechu a žiarovo pozinkovanej ocele, opatrené dvojhákovým závesom pre manipuláciu. Bezpečnostná podlaha  nožnicovej konštrukcie je osadená do ŽB vane. Systém pružín a vzduchových tlmičov bráni pádu osôb do betónovej vane po vybratí kontajneru. Rám s pochôdznou plošinou je namontovaný na ŽB vaňu a skladá sa z podkladacieho rámu, nástavby rámu a hliníkovej pochôdznej plošiny so systémom poistiek pre stabilizáciu krajných polôh. Na rám pochôdznej plošiny je namontovaná vhadzovacia šachta s vhadzovacím otvorom, pričom sú odlíšené vhadzovacie otvory nasledovne: pre KO a papier – požadujú sa obdĺžnikové otvory, pre sklo a plasty – kruhové otvory. Šachty sú farebne odlíšené podľa druhu odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, sklo) s farebným vyznačením druhov odpadov dvojjazyčne, podľa platnej legislatívy. Vhadzovacia šachta je konštruovaná tak, aby spĺňala podmienky bezpečnosti a dosiahnuteľnosti.
Plochu po obvode stojiska a medzi podzemnými kontajnermi tvorí zámková dlažba, ohraničená cestnými obrubníkmi.
Podlahu podzemných kontajnerov tvorí gumový recyklát.
Skladba kontajnerov na jednotlivých stojiskách dokumentuje tabuľka „Výpis stojísk podzemných kontajnerov“:

Výpis stojísk podzemných kontajnerov


Zhotovením stojiska podzemných kontajnerov sa zrušia dve jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v danej lokalite - na Nám. Ľ. Štúra v Moldave nad Bodvou.

MEGHÍVÓ