SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA STRANKY

Opis pamätníka:
Kamenný pamätník v mestskom parku v Moldave nad Bodvou, na ktorom je v súčasnosti organizáciou Csemadok osadená pamätná doska rodáka mesta Szepsi Csombor Mártona je koncepčne a historicky spätý s našim mestom a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Situovaný je v centre Hlavnej ulice.
Každý návštevník historickej zóny mesta sa však pri obhliadke pamätníka opakovane stretáva so stavom, ktorý je z hygienického a estetického hľadiska neprípustný. K danému stavu dochádza v dôsledku vykonávania hygienickej potreby v závetrí za celokamenným zábradlím.
 
Návrh základného riešenia:
Uvedenému stavu je možné predísť v prvom rade nahradením prednej steny existujúceho zábradlia transparentným celokovovým kovaným zábradlím, ktorého jednotlivé prvky v návrhu rešpektujú celkové umelecké stvárnenie pamätníka. Predpokladaná cena tohto riešenia je 1400 €. V druhom rade je potrebný častejší monitoring parku.

Doplňujúce riešenie:
K celkovému priaznivému dojmu z rekonštrukcie pamätníka by prispela aj obnova pamätnej dosky s nečitateľným písmom, ďalej odstránenie machov, cementových povlakov a vápenných výkvetov.MEGHÍVÓ