SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Osadenie detských hracích prvkov

Mesto Moldava nad Bodvou už tretí rok po sebe obnovilo schátralé detské ihriská s prvkami, ktoré nevyhovujú bezpečnostným štandardom na verejné detské ihriská, a súčasne vytvorilo aj nové ihriská.
V roku 2018 sa obstaralo spolu 35 väčších i menších detských hracích prvkov, ktoré sa od augusta inštalovali v nasledujúcich lokalitách:
MŠ Rosnička Budulov – spolu 4 prvky
MŠ Štvorlístok, ul. Hviezdoslavova č. 17 - spolu 8 prvkov
MŠ Stonožka, ul. Krátka č. 10 - spolu 9 prvkov
MŠ Veselá zebra, ul. Severná č. 19 - spolu 12 prvkov
ZŠ s VJM ul. ČSA č. 15 - spolu 1 prvok
Lokalita Pod kopcom - spolu 1 prvok.

MEGHÍVÓ