SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

m. č. budulov

19.11.2015 11:41

Mesto Moldava začalo realizovať opravu chodníkov. Práce sa začali v mestskej časti Budulov. Pracovníci sa tento týždeň pustili do demolačných prác a osadili obrubníky. Postupne budú v prácach pokračovať pokládkou zámkovej dlažby od Bodvy až ku križovatke ako aj pred autobusovou zastávkou. Zdroje na rekonštrukciu chodníkov sú v tohtoročnom rozpočte mesta vyčlenené v celkovej hodnote 132 tisíc eur.

img_5476
img_5477
img_5478
img_5479
img_5481
img_5483
img_5484