SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 58

09.02.2021 12:25
Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o územnom pláne sídelného útvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ).

Návrh dodatku

MEGHÍVÓ