SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Oceňovanie pedagogických pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov

03.04.2019 13:43
27. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo Oceňovanie pedagogických pracovníkov, ktoré zorganizoval odbor školstva Mestského úradu. Mesto tak vzdalo poctu učiteľom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti žiakom a ich povolanie sa stalo ich poslaním.
Oceňovanie učiteľov bolo v sobášnej sieni. O úvodný program sa postarali žiaci navštevujúci a rozvíjajúci svoj talent v Základnej umeleckej škole. Slávnostné odovzdávanie ocenení prevzal do svojich rúk primátor mesta Slavomír Borovský, ktorý vo svojom príhovore vzdal úctu všetkým pedagógom a poprial im veľa zdravia, trpezlivosti a hlavne učiteľskej lásky k svojmu povolaniu. Zdôraznil zložitosť doby, v ktorej žijeme a jej vplyv na zmenu hodnôt, búrlivé dni týkajúce sa učiteľstva, keď na Deň učiteľov vzniká myšlienka nazvať tento deň Dňom smútku.
Ocenenie prevzalo 9 pedagógov a 7 nepedagogických zamestnancov. Po slávnostnom ceremoniáli mala posledné slovo vedúca odboru školstva na Mestskom úrade Taťjana Volková. Vo svojom príhovore s odkazom Jána Amosa Komenského zaželala hlavne veľa spokojných rodičov, ktorí sú schopní oceniť úsilie a lásku, ktorú pedagógovia venujú ich deťom.

MEGHÍVÓ