SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Nové stromoradia v meste z iniciatívy Sport4Green

28.04.2021 10:19
Občianske združenie Time4Fun, v ktorom sa aktivizujú aj moldavskí priaznivci športu sa zapojilo do výzvy SPORT4GREEN, ktorej účastníci svojou registráciou a hlasovaním prispeli k tomu, že niektoré obce a mestá získali ako cenu sadenice stromov na „zazelenanie“ svojho okolia.
Dobre mienený cieľ tejto iniciatívy nie celkom pochopili ani všetci víťazi súťaže, pretože po Janíku a Mokranciach, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste si obec Hrhov odmenu za 3. miesto neprevzala a ďalším mestom v poradí bola Moldava nad Bodvou.
A tak v stredu 21. apríla do mesta spolu s iniciátormi súťaže dorazilo takmer 550 stromčekov, ktoré mesto v „bleskovej akcii“ za pomoci brigádnikov koncom minulého a začiatkom tohto týždňa vysadilo. Možno preto, že výzvu organizovali športovci, bolo aj sadenie v nepriaznivom počasí takmer „bojom o život“ pretože sadenice vybraté z lesnej škôlky sa musia vysadiť do 5 dní, aby nedošlo k vyschnutiu koreňov a vyrašeniu púčikov. Ale podarilo sa!
Konkrétne bolo za 2 dni vysadených 476 stromčekov. V meste tak o pár rokov vyrastie dubovo - javorové stromoradie na nábreží Bodvy - od Inkubátorového domu po konečné vežiaky sídliska. Koniec Záhradnej ulice bol zalesnený smrekom, v areáli pod kopcom v blízkosti Agility parku boli zasadené smreky a javory a do mestského lesoparku pri „serpentínke“ pribudli sadenice borovíc.
Časť stromčekov poslúži ešte aj v areáli Správy mestskej zelene ako prírodná protihluková stena od záchytnej karanténnej stanice a časť z nich skrášli aj ďalší prírodno-turistický areál Voda a život v Budulove.
Vďaka iniciatíve športovcov a akcieschopnosti mesta sa z nich budú tešiť ďalšie generácie.

MEGHÍVÓ