SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Szepsi a számok tükrében a 2020-es évben

18.01.2021 9:05
Az új év kezdetén szokás az előző évet átértékelni, ezért néhány a városunkat érintő statisztikai adattal szolgálunk Önöknek a 2020-es évről:

A lakosság száma: 10.336, ebből 5.033 férfi és 53.03 nő.

234 lakossal csökkent és 222 lakossal növekedett a városi lakosság száma.

Összességében 2020-ban a város legnagyobb számú korosztályába 181 lakos tartozott, ezek a 41. életévüket betöltött polgárok, ebből 90 férfi és 91 nő.

A város legidősebb lakosai 97 évesek, ketten vannak: egy nő és egy férfi.

A legidősebb korosztályba, a 90 évnél idősebb lakosok közé tartozik 26 városi polgár.

A 9 évesnél fiatalabbak közé tartozik 1.407 gyermek.

A legsűrűbben lakott utca az Észak utca, ugyanis itt 1.468 lakos él.

Legkevesebb lakosa a Vadász utcának van, 7-en élnek itt.

A városi anyakönyvi hivatalban a 2020-as évben 38 házasságot és 37 elhalálozást jegyeztek fel.

 
Forrás: PONOSAM és az anyakönyvi hivatal

MEGHÍVÓ