SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

A szepsi integrált közlekedési terminál ügye újra a kassa megyei közgyűlés előtt

24.10.2019 11:30
Még ezen év májusában került a médiák kiemelt figyelmébe városunk integrált közlekedési terminálja, amikor is annak hatékonyságát vizsgálták. Az újságírók figyelmét leginkább az április 29-én ülésezett megyei közgyűlés kiértékelése keltette fel, mely éppen az integrált közlekedési terminált célozta meg.
Ladislav Rovinský, megyei képviselő kétségbe vonta a 6,7 milliós beruházásnak jövedelmezőségét, mely tettével heves vitát indított el a közgyűlésben, majd annak befejeztével a képviselő-tanács megbízta a hivatalt, hogy az készítsen egy újabb jelentést, mely pontosítaná a szállított személyek számának módszertanát. A testület a továbbiakban a vonatok számának növelése érdekében megbízta a megyeelnököt, hogy folytasson tárgyalásokat a Közlekedési Minisztériummal.
Mindeközben a Pravda, a Korzár és a Košice-dnes cikkeikben intenzíven foglalkoztak a témával, melynek fő kérdése az lett, hogy vajon kinek kellene a vonatok bővítését fizetnie? Mindkét oldal – Kassa megye és a minisztérium - egymásra mutogattak.
Bár a terminál a Szlovák Vasutak tulajdonában van, az építkezési projektet a Közlekedési Minisztérium végezte. Ez a tény nem csak gyakorlati jelentőségű, de stratégiai is, ha a szepsiek szállítására gondolunk. Abban az időben ugyanis, amikor még az elektromosítás ügyét erősen megkérdőjelezték, még nem született döntés annak elkészüléséről, mely a Szepsi-Kassa útvonalon a Kassára vezető utat 11, a vasművekbe pedig 35 perccel rövidítené meg, mindemellett pedig lehetőség nyílna korszerűbb vonatok telepítésére.
2019. október 21-én, hétfőn a Megyei Közgyűlésén már megvitatták azon kiegészítő jelentést, amely megmagyarázta a számítási módszerek különbségeit, és összességében nem kérdőjelezte meg a terminál jövedelmezőségét.
Mindezen tények ellenére még továbbra is maradtak olyan kérdések, amelyeket a projekt futása alatt még nem sikerült megoldani – ilyen például az is, hogy a közlekedést még mindig nem sikerült a magánkézben lévő USSteel Košice belső hálózatába kötni Hutníky-nál, valamint a busz- és a vonat-összeköttetések elégtelen harmonizálása, de az integrált közlekedési terminál rovására írják az elégtelen vonatkapcsolatok számát Pelsőc és Kassa között is.
"Ugyanakkor a terminál tagadhatatlanul hozzájárul a keleti nagyvárosok forgalmának megkönnyítéséhez, az ökológiához, valamint városunk és a tágabb régió fejlesztési terveihez, különös tekintettel az idegenforgalom fejlesztésére" - hangsúlyozza Slavomir Borovsky polgármester, aki egyebek mellett az érdekelt feleket felszólítja közös tárgyalásra.

MEGHÍVÓ

 

 Legszebb védőmaszk verseny