SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Dokončené stojisko podzemných kontajnerov na Ľ. Štúra

21.12.2018 13:35
Dňa 20. decembra 2018, bolo riadne dokončené a prevzaté stojisko podzemných kontajnerov na Ľ. Štúra (druhá etapa sa zrealizuje v r. 2019). Stojisko pozostáva z 3 kusov podzemných kontajnerov určených na zber komunálneho odpadu. Kontajnery sú týmto pripravené na prevádzku. Zároveň sa 1100 l kontajnery môžu odniesť. Dvojjazyčné nálepky a dopravné značky budú doplnené po vianočných sviatkoch.