Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Obsah maďarskej verzie webstránky sa pripravuje. Ďakujeme za trpezlivosť.

Daň za predajné automaty

§ 44 – 51 zákona č. 582/2004 (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov a v šiestej časti VZN č. 115

 

Predmet dane:

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. (§ 48 "zákona")

Daňovník je povinný podľa § 99a „zákona“  podať daňové priznanie k dani za predajné automaty správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie  najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku  daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani za predajné automaty podľa § 99a "zákona" a daňová povinnosť k dani za predajné automaty zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

Sadzba dane:

  • 160,- € za predajné automaty, ktoré vydávajú aspoň jeden alkoholický nápoj alebo aspoň jeden tabakový výrobok (1 predajný automat a kalendárny rok)
  • 80,- € za ostatné predajné automaty (1 predajný automat a kalendárny rok)

Od dane sú oslobodení prevádzkovatelia predajných automatov:

  • na lístky hromadnej dopravy,
  • na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb

Vyrubenie dane a platenie dane:

Obec vyrubí daň za predajné automaty každoročne podľa § 99e ods. 1 "zákona". Splatnosť tejto dane je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Tlačivo

Priznanie k dani za predajné automaty (919.43 kB)

 

Vybavuje:

Ing. Štefánia Vitézová

Mesto Moldava nad Bodvou

Aktuálne počasie

dnes, piatok 17. 9. 2021
silný dážď 16 °C 14 °C
sobota 18. 9. slabý dážď 16/12 °C
nedeľa 19. 9. slabý dážď 11/8 °C
pondelok 20. 9. zamračené 14/7 °C
rozšírené vyhľadávanie