MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Výzvy na prevzatie zásielok

15.02.2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Jozef Matyščák
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) č. SK000945544SK na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1 do 01.03.2019.
Odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie


11.02.2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Peter Dieneš,
odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa
Peter Župčán,
odosielateľ: Prvá stavebná sporiteľňa
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1 v lehote do 26.02.2019.


11.02.2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Tibor Nagy
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) č. SK000892299SK na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1 do 25.02.2019.  
Odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie


08.02.2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Boris Mičuda, nar. 1967
o prevzatie oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1 do 25.02.2019.
Odosielateľ: MÚ Tisovec, č. RE559756955SK


06.02.2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Monika Baltesová, nar. 1990,
odosielateľ: COM2BIZ SLOVENSKO spol.
Miroslav Smutný, nar. 1973,
odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa
o prevzatie 2 ks oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodacie doklady) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1 v lehote do 22.02.2019.


05.02.2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou
Peter Lindvai, nar. 1990
o prevzatie 2 ks oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodacie doklady) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

č. RE138753816SK do 19.02.2019 odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa
č. UC274367985SK do 22.02.2019 odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie