MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Výzva k chovateľom ošípaných

14.05.2018 15:35
Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti o súčinnosť, vyzýva všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, aby najneskôr do 28.05.2018 podali hlásenie o:
   - mene a priezvisku držiteľa zvierat,
   - adrese,
   - telefonickom kontakte,
   - počte chovanej ošípanej,
 
a to z dôvodu, že je okres Košice-okolie vymedzený ako oblasť s aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných a prípravy RVPS Košice-okolie pre prípad výskytu nákazy.           
Hlásenie sa podáva telefonicky na telefónne číslo 0917 677 144, alebo osobne na Mestskom úrade Moldava nad Bodvou, ul. Bartalosova č.16, kancelária č.3.

Oznámenie
Upozornenie
Infoleták