MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Vyjadrenie primátora mesta k výsledkom volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.11.2017 10:44
Máme za sebou ďalší dôležitý krok v živote mesta a regiónu. Voľby do VÚC prebehli bez problémov, vážnejších incidentov a dôstojne, za čo patrí vďaka všetkým tým, ktorí tieto voľby zabezpečovali ako aj obyvateľom mesta či kraja. Výsledky vo svojej podstate preukazujú vôľu ľudí a ich smerovanie, a preto musím vysloviť úprimné presvedčenie, že záujem o verejné dianie je pre ľudí v našom meste dôležité a neupadá do nezáujmu. Dovoľte mi preto pogratulovať víťazom bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Verím, že ich hlavným cieľom je občan a jeho potreby. Zvlášť chcem popriať všetko dobré a veľa síl k tejto neľahkej a zodpovednej práci pánovi Ing. Rastislavovi Trnkovi, ako novému predsedovi Košického samosprávneho kraja. Jeho poctivé zámery a chcenie pomôcť nášmu kraju sme mali možnosť spoločne konzultovať. Zaujímal sa o naše problémy a prejavil záujem spolupracovať na ich riešení novým, inovatívnym spôsobom. Zmenu vítam a som presvedčený, že naše mesto a priľahlé obce dostanú viac pozornosti ako to bolo doteraz.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský