MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Pilotný projekt - Revitalizácia zelene

09.03.2017 15:20
Mesto Moldava nad Bodvou začína s realizáciou pilotného projektu Revitalizácie zelene na Školskej ulici. Vzhľadom nato, že Školská ulica je najfrekventovanejším peším priestorom slúžiacim pre obyvateľov mesta – poliklinika, Úrad práce a sociálnych vecí, školstvo, maloobchodné priestory. Nakoľko je zeleň v tejto lokalite neúplná, zanedbaná a neplní už svoju funkčnosť ani estetické hľadisko pristúpili sme k jej obnove - revitalizácii, ktorá sa bude realizovať v dvoch etapách.
1 etapa časť "A" je zameraná na revitalizáciu zelene pred polyfunkčným domom na Školskej ulici (lekáreň, predajňa Agromilk, záložňa, kvetinárstvo). Súčasťou projektu je tiež vytvorenie nových parkovacích plôch s kolmým státím, ktoré dotvárajú priestor pešej promenády vrátane nového verejného osvetlenia.
2. etapa časť "B" (Bytový dom, Gymnázium Š. Moysesa) Koncepcia projektu je postavená na centrálnom pešom chodníku, ktorý prepája mesto so školou na konci ulice. Chodník je zakončený na oboch stranách košatou zeleňou (tis) pred ktorým navrhujeme nasvietiť umelecké dielo. Okolo chodníka sa ťahá a "vlní" séria trvalkovo trávových záhonov, ktoré sú prerušované odpočívadlami pre deti a dospelých s lavičkami. Hlavne blízkosť ku škole zaručuje využitie pešej zóny a odpočívadiel. Cieľom bolo zatraktívniť tento priestor a umožniť ľudom spomaliť a oddýchnuť si na tomto mieste.