MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

14.06.2019 10:14
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to nebytové priestory (školský bufet) v objekte: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie