MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznámenie

10.05.2017 16:02

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje širokej verejnosti, že odpustová slávnosť konaná pri príležitosti Svätodušnej nedele - Turíc sa bude konať dňa 04.06.2017 (v nedeľu) v priestoroch pred miestnym rímskokatolíckym kostolom.
V prípade záujmu o predaj tovaru, resp. poskytovania služieb na jarmoku žiadame vyplniť žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva.
Vyplnenú žiadosť žiadame odovzdať osobne v podateľni na ul. Bartalosova č.16, prípadne elektronicky na: bartok.ladislav@moldava.sk


Tlačivo
Tlačivo (doc)