MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Kompostéry pre žiadateľov sú už pripravené k odberu

08.10.2019 15:35
Mestský úrad oznamuje obyvateľom, ktorí si podali žiadosť o kompostéry, že si ich môžu prevziať na Správe mestskej zelene, Hlavná 128 v termínoch:
10. až 12. októbra 2019 v čase 8.00 - 18.00
17. až 19. októbra 2019 v čase 8.00 - 18.00

Upozornenie:
Kompostéry budú vydávané v etapách podľa dodávky a to prvým 200 žiadateľom v poradovníku žiadostí. Zoznam žiadostí.
Kompostér značky COMP H2 je dodávaný v demonte, váži 26 kg a krabica sa vmestí do kufra osobného automobilu. Súčasťou dodávky je návod na montáž a na mieste odberu sa uzatvára zmluva o výpožičke, ku ktorej potrebné si doniesť občiansky preukaz.
Starší obyvatelia a ľudia zo zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní si zabezpečiť prevzatie osobne, nech to s uvedením dôvodu nahlásia na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Ing. Štefánii Vitézovej osobne, telefonicky 0917 677 144 alebo mailom: vitezova.stefania@moldava.sk do 15. októbra 2019.
O distribúcii ďalších kompostérov pre žiadateľov, ktorí sú v zozname, ale ešte nie sú v poradí, Vás budeme informovať.