MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Kam volať ak sa ocitnete v ohrození?

25.07.2017 13:22
Vážení obyvatelia,
v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou. Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, kam volať, ak sa ocitnete v ohrození.
 
V prípade mimoriadnej udalosti kontaktujte mestskú políciu na telefónnom čísle:
055 460 3523, 0917 677 123, bezplatná linka: 0800 110 159

POZVÁNKY