MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Dopravné obmedzenie pri Inkubátorovom dome

07.06.2017 13:40
Dňa 7.6.2017 bude realizovaný pretlak pod cestnou komunikáciou a rozkopávka pred TS pri Inkubátorovom dome. Dňa 9.6.2017 budú uložené káble do rýh a zaústené v TS. Dňa 12.6.2017 sa zrealizuje výkop na cestnej komunikácii pred rozpojovacou skriňou (na mieste kde sa už raz výkop realizoval), po naspojkovaní káblov sa výkop zasype, zhutní a zabetónuje. Do dvoch dní sa na betónovú vrstvu nanesie asfalt. Pri oprave poruchových káblov nedôjde k obmedzeniu odberateľov.
Žiadame vodičov o trpezlivosť pre mierne dopravné obmedzenie.
Ďakujeme za pochopenie.