MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

31.07.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice - okolie od 01.08.2018 od 6.00 hod. až do odvolania.

ZŠ ČSA oznamuje zámer prenajať nebytové priestory

09.07.2018
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

Oznámenie o začatí stavebných prác

04.07.2018
Vážení občania,
dňa 4. júla sa začali stavebné práce na novostavbe chodníka na ul. Nová (smer od Inkubátorového domu po autobusové depo) pozdĺž cesty.

Oznam o zmene úradných hodín MsKS

02.07.2018
Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou oznamuje zmenu úradných hodín platnú od 2. júla do 31. augusta 2018.

Herný plán tomboly

29.06.2018
Herný plán tomboly v rámci Moldavského festivalu kultúry a športu 2018.

Oznam o zrušení Lekárskej pohotovostnej služby

29.06.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že 1. júla 2018 dochádza k zrušeniu poskytovania Lekárskej pohotovostnej služby prvej pomoci na Poliklinike v Moldave nad Bodvou.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

29.06.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice - okolie dňom 29.06.2018 od 12.00 hod.

Oznámenie o uzavretí cesty na Hlavnej ulici

28.06.2018
Mestská polícia Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že dňa 30. júna 2018 v čase od 5.00 do 23.59 hod. bude úplná uzávierka časti cesty na Hlavnej ulici.

Oznam o výberovom konaní

28.06.2018
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova.

Oznámenie o začatí stavebných prác

25.06.2018
Dnes, 25. júna 2018 sa začali stavebné práce na oprave priestoru pred Domom smútku v Moldave nad Bodvou, ktoré budú trvať približne do 15. júla. Za dočasné obmedzenie sa občanom ospravedlňujeme.

Oznam o výberovom konaní

21.06.2018
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto vychovávateľ ŠKD.

ZŠ ČSA oznamuje zámer prenajať nebytové priestory

21.06.2018
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

Oznámenie o začatí stavebných prác

18.06.2018
Vážení občania,
dňa 19. júna sa začnú stavebné práce na novostavbe chodníka na ul. Hunyadiho pozdĺž cesty s bezbariérovým riešením vstupov.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

15.06.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice - okolie od 15.06.2018 od 15.00 hod. až do odvolania.

Oznámenie

12.06.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že dňa 15. júna 2018 (piatok) bude sociálne oddelenie a oddelenie evidencie obyvateľstva na Bartalosovej 16 z dôvodu účasti na školení zatvorené. Písomné žiadosti je možné vybaviť v podateľni Mestského úradu na Bartalosovej 16.

Oznámenie pre občanov

08.06.2018
Dňa 11.06.2018 sa na základe Zmluvy o dielo s názvom „Sanačné práce objektu ZUŠ Moldava nad Bodvou – I. etapa“ začne I. etapa stavebných prác na objekte Základnej umeleckej školy.