MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie pre daňových poplatníkov

08.04.2019
Oznamujeme daňovým poplatníkom, že v termíne od 11. do 28. apríla Vás navštívia zamestnanci mestského úradu a osobne Vám doručia rozhodnutia na zaplatenie daní z nehnuteľnosti a za komunálny odpad za rok 2019.

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR v Moldave n/B

30.03.2019
Výsledky 2. kola prezidentských volieb, konaných dňa 30. marca 2019 v Moldave nad Bodvou.

Dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

27.03.2019
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

25.03.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. ako dražobník zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 14. máj 2019 o 10:15 hod.

Oznam o sprevádzkovaní tel. ústredne na poliklinike

19.03.2019
Oznamujeme pacientom a užívateľom zdravotníckych služieb, že mesto Moldava na Bodvou ako správca budovy znovu sprevádzkovalo telefónnu ústredňu na poliklinike.

Výsledky volieb prezidenta SR v Moldave n/B

17.03.2019
Výsledky 1. kola prezidentských volieb, konaných dňa 16. marca 2019, v Moldave nad Bodvou vo volebných okrskoch.

Oznam o uzavretí lávky

13.03.2019
Dnes 13. marca 2019 dopoludnia bolo zistené ďalšie závažné poškodenie pešej lávky ponad rieku Bodva, ktorá prepája ul. Vodná – Nová, pri novom Agroturistickom centre (bývalá krčma Poľovník).

Oznámenie o veľkokapacitných kontajneroch

05.03.2019
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii od 27. februára 2019 podľa potreby zhruba do konca apríla.

Oznámenie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu v Budulove

12.03.2019
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mestskej časti Budulov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa začne realizovať od zajtra (13. marca).

Oznámenie Správy mestskej zelene

12.03.2019
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - Správa mestskej zelene oznamuje obyvateľom mesta, že disponuje veľkým množstvom drevnej štiepky z kríkov a konárov.

Čistenie chodníkov a mestských komunikácii po zime

07.03.2019
Mestský úrad oznamuje obyvateľom, že v týchto dňoch sa začalo s jarným čistením mestských komunikácii a chodníkov od hrubých nečistôt a posypového materiálu.

Oznámenie verejného stretnutia

04.03.2019
Vážení obyvatelia,
Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou Vás týmto pozýva na verejné stretnutie zastupiteľov vedenia mesta Moldava nad Bodvou s jeho obyvateľmi.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

04.03.2019
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za mesto Moldava nad Bodvou za rok 2018.

Oznam o výrube stromov

28.02.2019
Dňa 2. marca 2019 (sobota) o 12:00 hod. sa uskutoční výrub stromov na Hlavnej ulici v parku a na Hviezdoslavovej ulici. Výrub bude uskutočnený na základe súhlasu Okresného úradu Košice-okolie.

Oznámenie o opakovanej dražbe

25.02.2019
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.
Dátum konania: 26. marec 2019 o 11:40 hod.

Oznam o výrube stromov na Hlavnej ulici

22.02.2019
Dňa 23. februára 2019 (sobota) o 12:00 hod. sa uskutoční výrub stromov na Hlavnej ulici v parku. Výrub bude uskutočnený na základe súhlasu Okresného úradu Košice-okolie.