MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Uzávierka cesty vo vnútrobloku Krátkej ulice

24.06.2019
Oznamujeme obyvateľom, že zajtra 25. júna 2019 sa od 07.00 hod. bude asfaltovať príjazdová cesta vo vnútrobloku Krátkej ulice pri novovybudovanom parkovisku. Prosíme vodičov, aby svoje vozidlá neparkovali v tomto priestore do ukončenia prác.

Oznámenie o prerušení dodávky vody

14.06.2019
Z dôvodu plánovanej údržby rozvodnej siete vody na ulici Rožňavská – Moldava nad Bodvou bude prerušená dodávka vody dňa 28. júna 2019 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na ulici: Rožňavská, Podhorská, Obchodná, Ulica SNP, Jókaiho, Žižková.

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

14.06.2019
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to nebytové priestory (školský bufet) v objekte: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie

12.06.2019
Investor Obchodného centra v Moldave na ul. Rožňavská oznamuje, že v dňoch 12. a 13. júna 2019 bude vykonávať betonáž základovej dosky a práce z dôvodu dodržania technologického postupu budú prebiehať aj po 22.00 hodine.

Oznámenie o výberovom konaní

10.06.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova.

Návrh cestovného poriadku ŽSR 2019/2020

10.06.2019
Odbor dopravy Úradu KSK zverejňuje návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2019/2020.

Oznámenie o výberovom konaní

05.06.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto upratovačky.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

16.05.2019
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg.

Oznámenie o opakovanej dražbe

16.05.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, Csc. ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

15.05.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby.
Dátum konania: 14. máj 2019 o 10:15 hod.

Oznámenie o opakovanej dražbe

15.05.2019
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.
Dátum konania: 30. máj 2019 o 10:20 hod.

Oznámenie o výberovom konaní

14.05.2019
Riaditeľstvo Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: vychovávateľ ŠKD.

Povinnosť pripojenia na eKasu pre podnikateľov

30.04.2019
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu.

Oznámenie o zmene úradných hodín

24.04.2019
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že v stredu 24. apríla 2019 budú úradné hodiny skrátené do 11.00 hod.

Oznámenie

16.04.2019
Oznamujeme občanom, že v týchto dňoch sa začali práce na plánovanom projekte výstavby parkoviska a opravy chodníka na ulici Krátkej. V pondelok 15.04.2019 prebehlo vytyčovanie podzemných sietí v medziblokovom priestore.

Oznámenie pre daňových poplatníkov

08.04.2019
Oznamujeme daňovým poplatníkom, že v termíne od 11. do 28. apríla Vás navštívia zamestnanci mestského úradu a osobne Vám doručia rozhodnutia na zaplatenie daní z nehnuteľnosti a za komunálny odpad za rok 2019.