MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznamy

Oznam

POSLEDNÉ POZEMKY NA PREDAJ !!!

Oznam

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 13/2015

Oznam

Vývoz konunálneho odpadu

Oznam

Oznam o výberovom konaní

Oznam

Oznam o výberovom konaní

Zasadnutie MZ

Týmto zvolávam 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa bude konať dňa 22. apríla 2015.

Oznam

Oznam o výberovom konaní

Záverečný účet Mesta Moldava nad Bodvou a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet je k nahliadnutiu aj na ekonomickom oddelení Mestského úradu, Školská 2, Moldava nad Bodvou na 1. poschodí u Miriam Špegárovej v počte 78 strán.

Verejná vyhláška

Oznámenie o konaní bez miestneho zisťovania OSBD

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - operátor kamerového systému

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto.

Oznámenie o voľných pracovných miestach - inštalatér, elektrikár

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Mestský úrad, Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou oznamuje 2 voľné pracovné miesta.

Verejné oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

Verejná vyhláška

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja