MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznámenie o začatí výstavby podzemných kontajnerov

11.11.2016

Oznamujeme občanom, že sa v pondelok začínajú stavebné práce na výstavbe podzemných kontajnerov, so začiatkom na námestí Mieru a v utorok na Severnej ulici. Kontajnery budú dočasne umiestnené na inom stanovisku. Ďakujeme za trpezlivosť.

Plán zimnej údržby

08.11.2016

Samospráva mesta informuje občanov, že od 1. decembra 2016 spustí telefonický dispečing zimnej údržby. Na telefonickom dispečingu sa občania môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

26.10.2016

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie

25.10.2016

Dňa 24.10.2016 bolo Mestskému úradu v Moldave nad Bodvou doručené oznámenie o spoločenskej akcii s názvom 7. lampiónový sprievod, ktorá sa uskutoční dňa 4. novembra 2016 Organizátorom je miestna organizácia strany MOST-HÍD v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o celoplošnej deratizácii

13.10.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďuje toto  opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Moldava nad Bodvou v termíne od 10.10.2016 do 30.11.2016.

Výberové konanie

10.10.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: učiteľ pre pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobácia: anglický jazyk.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

30.09.2016

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: udržbár - kurič.

Výberové konanie

Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Celoslovenská výtvarná súťaž

19.09.2016

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Výberové konanie

18.07.2016

Riaditeľ Mgr. Nagy István vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov. 1 miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 1 miesto - vychovávateľ školského klubu detí.

Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi panoráma

11.07.2016

Mediálne oddelene Mesta Moldava nad Bodvou predkladá Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi Panoráma. Prvé číslo dvojjazyčného občasníka dostanú domácnosti v Moldave nad Bodvou v priebehu augusta 2016.

Oznam o výberovom konaní

11.07.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ pre primárne vzdelávanie - aprobácia: špeciálna pedagogika (psychopédia, VPU) a asistent učiteľa.

Internetová tržnica Farmička.sk

01.07.2016

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk.

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR

29.06.2016
Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2016/2017.

Oznam o výberovom konaní

22.06.2016

Poskytovateľ Komunitného Centra v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na 3 pracovné miesta. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.07.2016 (štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch Zasadacej miestnosti na Bartalosovej ulici č. 16 v Moldave nad Bodvou.

Herný plán tomboly

22.06.2016

Mesto Moldava nad Bodvou v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v rámci uskutočnenia Moldavského festivalu kultúry a športu organizujú dňa 25. júna 2016 tombolu.