MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Úradné oznamy

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: pedagogický asistent.

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach zatvára školské zariadenie od 7.2.2018 do 9.2.2018.

Oznámenie

17.01.2018
Oznámenie o zmene otváracích hodín v Mestskej knižnici.

Oznámenie pre dôchodcov

02.01.2018
Mestský úrad Moldava n/B oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v mestských zariadeniach, aby predložili kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredia Bratislava o zvýšení dôchodku na rok 2018 do 31.01.2018.

Oznámenie pre dôchodcov

11.12.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období od 12. decembra 2017 do 31. januára 2018 si budú môcť prevziať vianočné poukážky v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu.

Povinné čistenie chodníkov od snehu je stále aktuálnou témou

07.12.2017
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní bez prieťahov odstraňovať z chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, závady vzniknuté znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Oznámenie

05.12.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v Mestských zariadeniach, si môžu zakúpiť stravné lístky za mesiac december v období od 01.12.2017 do 15.12.2017 v pokladni (kancelária č.2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase pokladničných hodín.

Zmena cestovných poriadkov

04.12.2017
Spoločnosť eurobus, a.s. oznamuje, že od 10. decembra 2017 dochádza k zmene cestovných poriadkov v pravidelnej prímestskej, zahraničnej a mestskej hromadnej doprave, ktoré prevádzkuje eurobus, a.s..

Oznámenie

28.11.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že dňa 29. novembra 2017 (streda) bude oddelenie evidencie obyvateľstva na Bartalosovej 16 zatvorené.
Za pochopenie ďakujeme.

Oznámenie o dopravnom obmedzení na Severnej ulici

27.11.2017
Dokončovacie práce na chodníku na Severnej ulici.

Oznámenie o výkopových prácach

27.11.2017
Od pondelka 27.11.2017 budú prebiehať v areáli polikliniky a na ulici Československej armády pred budovou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny výkopové práce pomocou ťažkej strojovej techniky.

Oznámenie o dopravnom obmedzení

22.11.2017
Rekonštrukcia križovatky v mestskej časti Budulov.

Plán zimnej údržby 2017/2018

22.11.2017
Samospráva mesta informuje občanov, že od 1. decembra 2017 spustí telefonický dispečing zimnej údržby.

Informácia o výberovom konaní

15.11.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku.

Oznámenie o dražbe

10.11.2017
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 19. december 2017 o 10:00 hod.

Vyjadrenie primátora mesta k výsledkom volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.11.2017
Máme za sebou ďalší dôležitý krok v živote mesta a regiónu. Voľby do VÚC prebehli bez problémov, vážnejších incidentov a dôstojne, za čo patrí vďaka všetkým tým, ktorí tieto voľby zabezpečovali ako aj obyvateľom mesta či kraja.