MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Strediská a pracoviská MSKS

Dom kultúry Moldava - priestory na kultúrno-osvetovú činnosť pre cca 10 000 obyvateľov mesta. Sídlo administratívy príspevkovej organizácie.

Priestory a vybavenie:

1. Veľká sála - kapacita: 250 voľných stoličiek, 30 stolov, osvetlenie: 3 lustre, 6 bočných svetiel, 2 ks 1000W reflektorov
Javisko s oponou: hracia plocha 24 m2 x 3 m výška, zákulisie 2x6 m2
svetelný park: 3 vaničkové reflektory 1000W na javisku, 6 neónov
zvuková aparatúra: nie je vbudovaná - možnosť zabezpečiť na objednávku
2. Šatňa: max. 10 osôb - priestor pre fajčiarov
3. Malá sála: 50 osôb, pracovný pult, umývadlo, drez s teplou vodou
4. Učebňa: max. 40 osôb, 4 stoly, 20 stoličiek, tabuľa, TV, video
5. Zasadačka: max. 15 osôb, rokovací stôl, 10 stoličiek, prenájom obmedzený
6. F-klub: 20 stoličiek, 6 stolov, TV, DVD, video, CD, mag. prenájom obmedzený, možnosť stálej výstavy umeleckých diel
Kancelárie: riaditeľka, administratívni pracovníci, hosp. a účtovné stredisko, rozhlasová ústredňa - neprenajímateľné
Technické vybavenie: 3 PC, fax, internet a ústredňa mestského rozhlasu - neprenajímateľné. Príjem rozhlasových relácií v infocentre na prízemí


Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 460 2173, 0905 943 825, 
Zodpovedná: Zuzana Gedeonová - administratívny pracovník, prenájom, personalistika, pokladňa
Úradné hodiny: Pon - Štv: 7:30 - 16:00, Pia: 7:30 - 13:30, obed: 11:00 - 11:30

 

Mestská knižnica poskytuje komplexné knižničné a informačné služby a verejne prístupný internet. Vlastní 26 412 knižničných jednotiek v špecializovaných oddeleniach: detské, náučné, pre dospelých a biblio-infocentrum
29 titulov časopisov. Automatizované služby.
Priestory a vybavenie: 
5 miestností o ploche 266 m2, 70 kresiel, 3 PC - 1 pre verejnosť, 3 tlačiarne, TV, video, HIFI veža, dig. fotoaparát

 
Sídlo: Školská 5, budova hotela Bodva, 045 01 Moldava nad Bodvou 
Kontakt: 055 460 2023, 0907 513 558, 
Zodpovedný: Darina Zsarnaiová - vedúca MsK
                    Judita Balázsová - knižničná pracovníčka a osvetárka pre maďarskú kultúru
Otváracie hodiny: Pon - Pia: 9:00 - 17:00, obed: 12:30 - 13:00

 

Dom kultúry Budulov zabezpečuje vybrané kultúrno-výchovné a knižničné činnosti pre cca 400 obyvateľov mestskej časti.

Sídlo: 045 01 Moldava nad Bodvou, časť Budulov 
Priestory a vybavenie:
Veľká sála: 176 m2, kapacita: 90 stoličiek, 40 stolov, bežné osvetlenie
Javisko: hracia plocha: 6x4x3 m, opona, bez zvukovej aparatúry
Kuchynka: priľahlá miestnosť s teplou vodou
Klub mladých: mimo prevádzky 

 

Infocentrum poskytuje bezplatné aj platené služby pre obyvateľov mesta a turistov. Kancelária je členom Asociácie informačných centier Slovenska. Aktívne sa podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu v meste a regióne. Predpredaj vstupeniek, príjem rozhlasových relácii a občianskej inzercie.
Poskytuje tlačiarenské a kopírovacie služby.


Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 489 9421, 
Zodpovedný: Mgr. Andrea Lebocká - vedúca kancelárie, účtovníčka

Otváracie hodiny: Pon - Štv: 7:30 - 16:00, Pia: 7:30 - 13:30, obed: 11:00 - 11:30

 

Etnografické múzeum s kováčskou vyhňou. Kováčska vyhňa je národnou kultúrnou pamiatkou s vysunutou expozíciou náradia a náčinia z Technického múzea v Košiciach. 
Stála expozícia z dejín mesta, remesiel a poľnohospodárskeho náradia.

Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055 460 2173
Zodpovedný: Béla Remák - správca múzea 
Otváracie hodiny: na požiadanie sprievodca s výkladom na základe telefonického dohovoru