MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    




Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

Hlavná 58
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 135305
DIČ: 2020496918

riaditeľka: Mgr. Adriana Szilágyiová 

tel.: 055 460 2173, 0915 805 467 

www.kulturamoldava.sk

 

Mestské kultúrne stredisko je kultúrno-výchovné zariadenie, ktorého poslaním je vytvárať podmienky pre tvorivé a kultúrne aktivity občanov, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy, sprostredkovať im umelecké hodnoty a organizovať kultúrno-spoločenský život a kultúrnu rekreáciu s ohľadom na ich potreby a národnostné zloženie. Je to mestom zriadená príspevková organizácia s právnou subjektivitou so samostatným rozpočtom napojeným na mestský rozpočet podliehajúcim MZ. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich stredísk s profesionálnymi zamestnancami a útvarov záujmovo-umeleckej činnosti a mimoškolskej výchovy zriadenými pri MsKS. Okrem toho úzko spolupracuje s ustanovizňami, organizáciami, združeniami a zariadeniami, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na dobrovoľnej báze.

foto: Adrián Juríček