MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Správa majetku

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Verejné obchodné súťaže

Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ktoré si nájomca hradí z vlastných zdrojov