MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Sociálne veci a opatrovateľské služby

Jednorázové dávky

Sociálne služby (SS)

Príspevok na stravovavnie pre dôchodcov

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela