MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Kurz opatrovania detí


V súvislosti so zmenou zákona o prevádzke jaslí (sociálna služba v zmysle zákona 448/2008) SČK získal akreditáciu na Kurz opatrovania detí.
Kurz je nevyhnutný pre zamestnancov jaslí a každého, kto opatruje deti do troch rokov (v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do šesť rokov).
Prvý kurz otvárame 12.09.2017 o 14:00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach, končí 31.10.2017. Zahŕňa teoretickú a praktickú výučbu, súčasťou je aj odborná prax. Cena kurzu je 260€ a platba je možná aj na splátky. Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie je možnosť bezplatného absolvovania kurzu (prepláca ÚPSVaR). Termín ďalšieho kurzu je 25.10.2017.

Bližšie informácie sa dozviete na telefónnych číslach – 055/ 622 06 13, 0904 621 488 a 0903 558 934, e-mailom kosice-okolie@redcross.sk alebo osobne na Komenského 19 v Košiciach.