MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Strategické dokumenty

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Výpis z uznesenia - Územný plán
Výpis z uznesenia - Územný plán sídelného útvaru
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu sídelného útvaru

PROGRAM ROZVOJA MESTA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA