MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Investičná výstavba

Investičná výstavba prebiehajúca

IBV (Individuálna bytová výstavba) – Pod kopcom II - 1. etapa

 

Investičná výstavba plánovaná

Cyklotrasa "Historická vínna cesta na bicykli" – časť Slovensko

Výstavba 47 radových garáží v meste Moldava nad Bodvou

Centrum odpadového hospodárstva - Moldava nad Bodvou

Priemyselný park

Rozšírenie kamerového bezpečnostného systému mesta

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou

Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou

Centrum sociálnych služieb - Moldava nad Bodvou

SANET – dátová sieť (napojenie stredných škôl)

Centrálny mestský park Moldava nad Bodvou (za NsP)

Rekonštrukcia kultúrneho strediska

 

Investičná výstavba ukončená

Súvislé opravy chodníkov 2015-2016

Sieť inkubátorových domov pre rozvoj údolí Hornádu a Bodvy

Platené parkovanie v centre mesta Moldava nad Bodvou

Oddychová zóna pri rieke Bodva

Dopravný terminál Moldava nad Bodvou

Komplexná lokálna statégia - Moldava nad Bodvou

Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou

Komunitné centrum Moldava nad Bodvou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou

Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou

Klub dôchodcov Moldava nad Bodvou, ul. Hlavná 81

Po stopách Máté Laczkó Szepsiho (Moldavského)

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a gymnázia s VJM - Moldava nad Bodvou, ul. ČSA 15

Zníženie energetickej náročnosti 18. tr. ZŠ s VJS v Moldave nad Bodvou, ul. ČSA 15

Rekonštrukcia centra mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou - Revitalizácia centrálnej zóny (Rekonštrukcia územia okolo penziónu BodvaTel)

Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému

Bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24

Oprava chodníkov 2010

Oprava ciest 2010

Rekonštrukcia VN 22 kV vedenia – Podhorská ulica

Kabelizácia NN siete – Hviezdoslavova ulica

Detské ihriská – Severná ul. a Nám. Mieru

Materská škola na ul. Krátka – oprava a zateplenie strechy

Vstupná brána do parku na ul. Hlavná

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou – ZŠ ČSA

Oprava strechy – bytový dom na Školskej ulici 18, 20, 22, 24

Oprava strechy a zvodov - MŠ Severná

Hlavná autobusová zastávka – povrchová úprava (asfaltovanie)

12 b.j. nájomné byty s nižším štandardom Moldava nad Bodvou, Budulovská ulica

Telocvičňa ZŠ Severná (odstránenie havarijného stavu)

Kamerový systém – počet kamier 7

Implementácia riadiaceho systému MINOS vo verejnom osvetlení v Moldave nad Bodvou

Miestna komunikácia v Moldave nad Bodvou, Nová ul. - 1. etapa

31 b.j. - nájomné byty, Nová ulica

12 b.j. nižšieho štandardu, Budulovská ulica

Klzisko – rekonštrukcia časti kotolne K5

Zekeres I. – rekonštrukcia historického centra mesta

Inkubátorový dom