MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie sú zriadené mestom za účelom poskytovania niektorých miestnych služieb. Za niektoré služby poskytované týmito organizáciami sa vyberajú poplatky, ktoré pokrývajú časť nákladov za služby. Vzhľadom na to, že ceny služieb nepokrývajú plnú výšku nákladov, resp. niektoré služby sú bezplatné, mesto poskytuje z mestského rozpočtu príspevkovým organizáciám príspevok (neinvestičný aj investičný), ktorý tento rozdiel pokrýva.

Mesto je zriaďovateľom nasledovných príspevkových organizácií:

 

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

Hlavná 58
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 135305
DIČ: 2020496918

riaditeľka: Mgr. Adriana Szilágyiová 

tel.: 055 460 2173, 0905 943 825 
kultura@moldava.sk

www.kulturamoldava.sk