MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

16.02.2018 12:50
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Zámer predaja - Paczkó
Zámer predaja - Sebestyén