MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

15.07.2017 14:01
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska.

Oznámenie