MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Návrh VZN, návrh na zrušenie VZN, návrh dodatku

04.09.2017 13:28
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou.
Návrh na zrušenie VZN č. 66 mesta Moldava nad Bodvou o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 100
Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta
Návrh na zrušenie VZN č. 66