MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Oznam o výberovom konaní

23.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie.

Oznam o výberovom konaní

23.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie.

Verejná vyhláška

22.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Objekt obchodu a služieb Moldava nad Bodvou".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

19.01.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

17.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Oznámenie o nastúpení náhradníka na mandát poslanca MZ

17.01.2018
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

12.01.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

11.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: pracovník / pracovníčka Komunitného centra Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

10.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Moldava nad Bodvou - Výstavba slučky MT7 po V533".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

10.01.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

08.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

04.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: kuchár / kuchárka.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

02.01.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľ / opatrovateľka.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

29.12.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru v objekte Polikliniky.

Zoznam podaných žiadostí o dotácie z oblasti zdravia, telovýchovy a športu

29.12.2017
Zoznam podaných žiadostí o dotácie z oblasti zdravia, telovýchovy a športu.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

29.12.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.