MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

20.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

20.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť vrátane vnútorného vybavenia a to Dom smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.04.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

17.04.2018
Adresáti (3) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

11.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti (2) majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

10.04.2018
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.04.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

04.04.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

04.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti (2) majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

03.04.2018
Adresáti (2) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

03.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti (2) majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o kolaudácii podzemných kontajnerov

29.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Stojiská podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou - II. etapa".

Verejná vyhláška

29.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania na stavbu "Modernizácia bytového domu Nám. Ľ. Štúra 7 a 8, Moldava nad Bodvou".

Uznesenie z 43. zasadnutia MZ

28.03.2018
Uznesenie z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 22.03.2018.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.03.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

23.03.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.