MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru

03.09.2019 8:58
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou. Nájomca zámeru prenájmu: Sociálna poisťovňa.

Zámer