MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

01.10.2019 15.06
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Zámer