MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Návrh na zrušenie VZN č. 9

11.03.2019 11:00
Návrh na zrušenie VZN Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení Dodatku č. 3.

Návrh