MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

21.01.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 13. február 2019 v čase od 8:00 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: Budulovská č.d. 1 - 10, 12, 14 - 23, 25, 27, ul. Železničná č.d. 2, 3, 5, 6, ul. Košická č.d. 2.

Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ

08.02.2019
Pozývame Vás na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

08.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci prístavby (spoločnosť KOVDAN s. r. o.).

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

06.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: odborný referent oddelenia investičných činností.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

06.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie.

Oznámenie o uložení zásielky

31.01.2019
Adresáti si môžu prevziať zásielku v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

29.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

24.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

24.01.2019
Adresáti si môžu prevziať zásielku v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

23.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania stavby "Odstránenie systémových porúch loggií a rekonštrukcia elektrostúpačiek" v bytovom dome Nám. mieru 5 a 6.

Verejná vyhláška

23.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Moldava n/B - rozšírenie NN smer Vinárske závody".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

22.01.2019
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.01.2019
Adresáti (3) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta

18.01.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.